3021
பெற்றோர்
பெண்
மிருதுபாஷினி
திங்கள்
3 37 AM
29 6 1998
Gopichettipalayam
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
ஆந்தை குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
தெரியவில்லை
*( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 98657 59928) *
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
பரணி கிருத்திகை திருவாதிரை பூசம் பூரம் உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாதி விசாகம் அனுஷம் பூராடம் உத்திராடம் பாதம் 1 அவிட்டம் பாதம் 3 4 சதயம் பூரட்டாதி பாதம்1 2 3
ஸ்ரீ செல்லியாண்டி அம்மன் மூனாம்பள்ளி
தெரியவில்லை
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
BE
IT
TCS, சென்னை
தமிழ்நாடு
25000-50000
40000
சொந்த வீடு, 7 ஏக்கர் நிலம் *பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் ( பெற்றோர் தொடர்பு எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img