3016
பெற்றோர்
ஆண்
ராஜேஷ்குமார் (வெளிநாடு)
ஞாயிறு
8 41 AM
19 6 1994
Erode
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
சாத்தந்தை குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1 சுபம்
தெரியவில்லை
*( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 9865999996)*
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
அசுபதி, பரணி, கிருத்திகை பாதம் 1 ,பூசம், பூரம், விசாகம், பூராடம் ,சதயம், பூரட்டாதி பாதம் 1 2 3,புனர்பூசம் ,அஸ்தம் ,சுவாதி , அனுஷம்
ஸ்ரீ ராஜாசுவாமி வெள்ளோடு
5ft.8in-172cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
65 kg
O+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E,M.S(USA)
தனியார் வேலை
USA வேலை
வெளிநாடு
6லட்சம்
6 லட்சம்
11 ஏக்கர் நிலம், சொந்த வீடு 3 *( பெற்றோர் தொடர்பு எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img