3011
பெற்றோர்
பெண்
கௌசல்யா
திங்கள்
12 15 AM
9 9 1996
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
ஈஞ்சன் குலம்
உண்டு
உண்டு
Sister-1
தெரியவில்லை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
5ft.5in-165cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
56 kg
O+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
BE ( ECE )
IT
சாப்ட்வேர்
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
106000
2.5 acre land
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img