3006
பெற்றோர்
ஆண்
செல்வகுமரன் ( மருத்துவர் )
ஞாயிறு
5 34 PM
15 9 1996
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
காடை குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1 MBBS படித்துக்கொண்டுள்ளார்
10கோடி-15கோடி
நல்ல குடும்பம் மருத்துவர் படித்த வரன் விபரங்களுக்க அம்மா செல் 9500951177 , 9655151199.
செல்வநாயகி அம்மன் அன்னூர் பிள்ளையப்பன்பாளையம்
5ft.9in-175cm
லேசான பருமனான உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
95 kg
B+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS MS---
மருத்துவர்
M.S General Surgery ( PG 1st year)
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
1.5 லட்சம்
பூமி 5 ஏக்கர் சைட் 75 சென்ட் மதிப்ப 15 கோடி ( *பெற்றோர் எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது* )
Home              
img