3000
பெற்றோர்
பெண்
இந்துஜா (மருத்துவர்)
திங்கள்
5 40 PM
28 8 1989
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
கண்ணன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அக்கா 1 சுபம்
10கோடி-15கோடி
மருத்துவர் MDS,MBBS,PG DOCTOR
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ரோகினி அஸ்வினி கிருத்திகை அஸ்தம் ஸ்வாதி கேட்டை உத்திராடம் ரேவதி
சொக்கநாச்சி அம்மன் கிளாம்பாடி ஈரோடு
5ft.2in-157cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
60 kg
B+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
Mbbs,MD,DM
மருத்துவர்
மருத்துவர் (Consultant nephrologist)- சொந்த மருத்துவமனை
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
1 லட்சம்
நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
நேரில்
உண்டு
Home              
img