2998
பெற்றோர்
ஆண்
மதன்குமார்
சனி
11 30 AM
10 3 1990
Pollachi
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
மணியன்
உண்டு
உண்டு
.
தெரியவில்லை
*( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 9750697505)*
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
5ft.6in-167cm
லேசான பருமனான உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
85 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
BE
சுய தொழில்
பேங்க் ஏஜென்சி மற்றும் தங்க வியாபாரம்
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
80000
சைட் பூமி 2 ஏக்கர் காடு 6 ஏக்கர் *( பெற்றோர் எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img