3020
பரிமளா (வெளிநாடு சம்மதம்)
15 7 1983
8 17 PM
வெள்ளி
Coimbatore
மகரம்
கன்னி-உத்திரம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.8in-172cm
சிவப்பு
63 kg
தெரியவில்லை
B.E., MS
கண்ணன் குலம்
முத்தையன் சிவசெல்வி அம்மன்
மாந்
ராகு
சூரிய செவ்
ராசி
புத
லக்
சுக்
குரு கேது
சனி
சந்
சந் செவ் கேது
சூரிய சுக்
அம்சம்
லக்
புத
சனி மாந்
குரு ராகு
அக்கா 1-சுபம் ,தங்கை 1
தொழில்விபரம்: M.S (இறுதி ஆண்டு)
சொத்துக்கள் : நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : MS படித்த வரன், USA வேலை, சம தகுதி
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-04-11 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img