3019
விஷ்ணுபிரியா
22 12 1996
6 26 PM
ஞாயிறு
Coimbatore
மிதுனம்
ரிஷபம்-ரோகிணி
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.2in-157cm
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
BE MBA
ஆந்தை குலம்
பிராட்டி அம்மன்
சனி கேது
சந்
லக்
ராசி
சூரிய புத குரு
சுக்
ராகு செவ்
ராகு
சந்
சூரிய
அம்சம்
லக் செவ்
குரு
புத
சுக்
சனி கேது
ஜாதகர் மட்டும்
40000
தொழில்விபரம்: வங்கி பணி
சொத்துக்கள் : 4.5 acre தோப்பு வாடகை 50k
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம் நல்ல வேளை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-04-09 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img