3016
ராஜேஷ்குமார் (வெளிநாடு)
19 6 1994
8 41 AM
ஞாயிறு
Erode
கடகம்
துலாம்-சித்திரை
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.8in-172cm
சிவப்பு
65 kg
O+
B.E,M.S(USA)
சாத்தந்தை குலம்
ஸ்ரீ ராஜாசுவாமி வெள்ளோடு
செவ் கேது
சூரிய புத
சனி
ராசி
சுக் லக்
மாந்
ராகு சந் குரு
சனி
ராகு
புத
அம்சம்
குரு
கேது
செவ் சூரிய சந்
மாந் சுக் லக்
அண்ணன் 1 சுபம்
6 லட்சம்
தொழில்விபரம்: USA வேலை
சொத்துக்கள் : 11 ஏக்கர் நிலம், சொந்த வீடு 3 *( பெற்றோர் தொடர்பு எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
எதிர்பார்ப்பு : *( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 9865999996)*
பொருந்தும் நட்சத்திரம் அசுபதி, பரணி, கிருத்திகை பாதம் 1 ,பூசம், பூரம், விசாகம், பூராடம் ,சதயம், பூரட்டாதி பாதம் 1 2 3,புனர்பூசம் ,அஸ்தம் ,சுவாதி , அனுஷம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-04-03 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img