3012
கார்த்திக் ( மறுமணம் ) ( வெளிநாடு )
13 7 1985
9 06 AM
சனி
Pollachi
சிம்மம்
ரிஷபம்-கார்த்திகை
பாதம் 2
லேட்
உண்டு
ஜாதகர்
ஆண்
மறுமணம்
5ft.7in-170cm
மாநிறம்
80 kg
B+
B.E.,M.B.A.,M.Tech., Doctorate
ஈஞ்சன் குலம்
தம்பிராட்டி அம்மன் பெருந்துறை ஈங்கூர்
ராகு
சந் சுக்
சூரிய செவ்
ராசி
புத மாந்
குரு
லக்
சனி கேது
கேது
சுக்
சூரிய செவ் சனி லக்
புத
அம்சம்
குரு
சந்
ராகு
மாந்
ஜாதகர் மட்டும்
Contact Matrimony Office
தொழில்விபரம்: பேராசிரியர் நெதர்லாந்
சொத்துக்கள் : நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : மறுமணம் சம்மதம் உள்ள வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம் செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-04-02 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img