3010
லட்சுமணன் ( மறுமணம் சம்மதம் )
24 7 1984
12 50 PM
செவ்வாய்
Erode
துலாம்
ரிஷபம்-ரோகிணி
பாதம் 2
உண்டு
லேட்
ஜாதகர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.6in-167cm
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
B.Tech (Chemical Engineering)
கண்ணன் குலம்
குலவிளக்கு அம்மன் களமங்கலம்
சந் ராகு
ராசி
சூரிய சுக்
புத
குரு
கேது
மாந் செவ் சனி லக்
ராகு
சந் செவ் புத
மாந்
சனி லக்
அம்சம்
குரு
சுக்
கேது
சூரிய
Brother 1 Married
50000.
தொழில்விபரம்: சொந்த Auto Spares கடை ஈரோடு
சொத்துக்கள் : பூமி 2 ஏக்கர் வாடகை 70000.
எதிர்பார்ப்பு : முதல்மணம் அல்லது மறுமணம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-03-27 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img