3009
மணிகண்ட பிரபு ( மருத்துவர் )
14 3 1993
5 00 AM
ஞாயிறு
Salem
கும்பம்
விருச்சிகம்-அனுசம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.6in-167cm
நல்ல சிவப்பு
65 kg
A1+
MBBS,M.D DVL (Ongoing)
பயிரன் குலம்
ஆனூர் அம்மன்
சுக்(வ)
கேது
செவ்
சனி சூரிய புத(வ) லக்
ராசி
ராகு சந் மாந்
குரு(வ)
செவ்
புத(வ)
சூரிய குரு(வ)
சுக்(வ) மாந்
அம்சம்
கேது
ராகு
லக் சந்
சனி
அக்கா 1 சுபம்
70000
தொழில்விபரம்: அரசு மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : தோட்டம் 6 ஏக்கர் பங்களா வீடு வாடகை 30000 மற்றவை நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : MBBS,MD/MS Doctor
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-03-27 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img