3007
சிபி சக்ரவர்த்தி (மருத்துவர்)
28 11 1992
4 47 AM
சனி
Salem
துலாம்
தனுசு-பூராடம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.4in-162cm
மாநிறம்
76 kg
B+
MBBS
சேரன் குலம்
ஸ்ரீ செல்லக்குமாரசாமி ,ஸ்ரீ அத்தனூர் அம்மன்.
கேது
ராசி
செவ்
சனி
சுக் சந்
சூரிய ராகு
புத(வ) லக்
குரு மாந்
ராகு
லக்
குரு
சனி புத(வ)
மாந்
அம்சம்
செவ்
சுக் சந்
சூரிய
கேது
ஜாதகர் மட்டும்
2 லட்சம்
தொழில்விபரம்: Preparing for PG entrance exams.
சொத்துக்கள் : 6.5 ஏக்கர் விவசாய நிலம் வீடு 2
எதிர்பார்ப்பு : .
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-03-25 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img