3006
செல்வகுமரன் ( மருத்துவர் )
15 9 1996
5 34 PM
ஞாயிறு
Coimbatore
கும்பம்
கன்னி-சித்திரை
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.9in-175cm
சிவப்பு
95 kg
B+
MBBS MS---
காடை குலம்
செல்வநாயகி அம்மன் அன்னூர் பிள்ளையப்பன்பாளையம்
சனி கேது
லக் மாந்
ராசி
சுக் செவ்
சூரிய
குரு
சந் புத ராகு
ராகு
லக்
அம்சம்
புத
குரு
சூரிய
சுக் கேது
சனி மாந்
சந் செவ்
தம்பி 1 MBBS படித்துக்கொண்டுள்ளார்
1.5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: M.S General Surgery ( PG 1st year)
சொத்துக்கள் : பூமி 5 ஏக்கர் சைட் 75 சென்ட் மதிப்ப 15 கோடி ( *பெற்றோர் எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது* )
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம் மருத்துவர் படித்த வரன் விபரங்களுக்க அம்மா செல் 9500951177 , 9655151199.
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-03-24 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img