3005
அபின்யா
4 10 1999
10 13 PM
திங்கள்
Kangayam
ரிஷபம்
கடகம்-ஆயில்யம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft-152cm
மாநிறம்
75 kg
O+
MBA
மணியன்
செல்லாண்டி அம்மன் ,ஸ்ரீ செக்கடிப்பெரியசாமி
குரு சனி
லக்
ராசி
சந் ராகு
கேது
சுக்
செவ்
புத
சூரிய
செவ்
சுக் கேது
சூரிய குரு
அம்சம்
லக்
சந்
புத ராகு
சனி
தங்கை 1
.
தொழில்விபரம்: MBA இறுதியாண்டு படித்துக் கொண்டுள்ளார் விரைவில் பெங்களூர்
சொத்துக்கள் : சொத்து மதிப்பு 10 c காடு 15 ஏக்கர் தோப்பு 2 ஏக்கர் வாடகை 50000 மற்றும் இதர தொழில் *(பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும்) ( பெற்றோர் எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
எதிர்பார்ப்பு : *( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 9585553381)*
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-03-23 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img