3004
காயத்ரி (மருத்துவர்)
27 8 1996
2 26 PM
செவ்வாய்
Udumalaipatti
தனுசு
மகரம்-திருவோணம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
தெரியவில்லை
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
MBBS,MD(Respiratory)
காடை குலம்
செல்லியாண்டி அம்மன்
சனி(வ) கேது
செவ் சுக்
ராசி
சந்
சூரிய
குரு(வ) லக் மாந்
புத ராகு
புத
மாந்
சுக் ராகு
செவ் லக்
அம்சம்
சூரிய சந்
குரு(வ)
கேது
சனி(வ)
ஜாதகர் மட்டும்
48000
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : 5 ஏக்கர் தோப்பு *(பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும்) (பெற்றோர் எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர் அல்லது மருத்துவர் சார்ந்த வேலை *( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 9865837697)*
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-03-23 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img