3003
யுவராஜ் ப ( மருத்துவர் )
23 2 1995
5 40 PM
வியாழன்
Tirupur
கடகம்
விருச்சிகம்-கேட்டை
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
குடும்பத்தினர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.5in-165cm
மாநிறம்
70 kg
O+
MBBS ,Preparing for neet pg
செம்பன் குலம்
கரிய காளியம்மன், பரஞ்சேர்வழி
கேது மாந்
சனி சூரிய
ராசி
லக் செவ்(வ)
புத
சுக்
குரு சந்
ராகு
லக்
சனி
புத
ராகு சந் செவ்(வ)
அம்சம்
சூரிய
கேது
சுக் குரு
மாந்
அக்கா -1 சுபம்
நேரில்
தொழில்விபரம்: டாக்டர்
சொத்துக்கள் : விவசாயம் நிலம் மற்றும் காலி மனை 12 ஏக்கர் வாடகை வருமானம் 70000 *( பெற்றோர் தொடர்பு எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
எதிர்பார்ப்பு : சமதகுதி டாக்டர் வரன் *( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 7010074495 )*
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-03-22 00:00:00, Print Date: 01-06-2023 img