3001
ரமேஷ் குமார் (அரசு வேலை)
20 7 1997
12 12 PM
ஞாயிறு
Coimbatore
துலாம்
மகரம்-உத்திராடம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
தெரியவில்லை
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
B.E(Mechanical)
தூரன் குலம்
வேலாத்தாள் கோவில் வாகராயம்பாளையம்
சனி
கேது
ராசி
சூரிய புத
சந் குரு
சுக் ராகு
மாந்
லக்
செவ்
புத
சுக்
கேது மாந்
சந் சனி
அம்சம்
செவ்
சூரிய குரு
ராகு
லக்
.
நேரில்
தொழில்விபரம்: ஆவின் சொசைட்டி
சொத்துக்கள் : இடம் 3 ஏக்கர் *( பெற்றோர் தொடர் எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
எதிர்பார்ப்பு : *( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 8072900298)*
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-03-20 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img