3000
இந்துஜா (மருத்துவர்)
28 8 1989
5 40 PM
திங்கள்
Coimbatore
மகரம்
கடகம்-பூசம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.2in-157cm
சிவப்பு
60 kg
B+
Mbbs,MD,DM
கண்ணன் குலம்
சொக்கநாச்சி அம்மன் கிளாம்பாடி ஈரோடு
குரு
ராகு
ராசி
சந்
லக்
செவ் சூரிய கேது
சனி(வ) மாந்
சுக் புத
புத
கேது
சுக்
அம்சம்
சூரிய
குரு
சனி(வ)
ராகு செவ் மாந்
சந் லக்
அக்கா 1 சுபம்
1 லட்சம்
தொழில்விபரம்: மருத்துவர் (Consultant nephrologist)- சொந்த மருத்துவமனை
சொத்துக்கள் : நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர் MDS,MBBS,PG DOCTOR
பொருந்தும் நட்சத்திரம் ரோகினி அஸ்வினி கிருத்திகை அஸ்தம் ஸ்வாதி கேட்டை உத்திராடம் ரேவதி
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-03-19 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img