2999
சமந்திகா ( மறுமணம்) வெளிநாடு சம்மதம்
6 11 1987
10 03 PM
வெள்ளி
Erode
மிதுனம்
ரிஷபம்-கார்த்திகை
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
மறுமணம்
5ft.3in-160cm
சிவப்பு
55 kg
B+
Msc Biotechnology
காடை குலம்
செல்வநாயகி அம்மன் கீரனூர்
ராகு குரு
சந்
லக்
ராசி
சுக் சனி
சூரிய புத
செவ் கேது
குரு
லக் சூரிய
சனி கேது
அம்சம்
சந்
செவ் ராகு
புத
சுக்
அண்ணன் 1 சுபம் USA
நேரில்
தொழில்விபரம்: சாப்ட்வேர் தமிழ்நாடு
சொத்துக்கள் : நேரில் ( *நேரடி தொடர்பு எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது* )
எதிர்பார்ப்பு : 40 வயதிற்குள் வெளிநாடு சம்மதம் நல்ல படிப்பு நல்ல வேலை நல்ல குடும்பம் தொடர்புக்கு அம்மா செல் 9600013521
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம் மறுமணமும் பார்க்கலாம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-03-19 00:00:00, Print Date: 01-06-2023 img