2998
மதன்குமார்
10 3 1990
11 30 AM
சனி
Pollachi
ரிஷபம்
சிம்மம்-மகம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.6in-167cm
மாநிறம்
85 kg
தெரியவில்லை
BE
மணியன்
மாந்
லக்
குரு
சூரிய புத
ராசி
கேது
செவ் சுக் ராகு
சந்
சனி
புத
சுக்
சூரிய
லக்
செவ்
அம்சம்
சந் ராகு
கேது
குரு சனி
மாந்
.
80000
தொழில்விபரம்: பேங்க் ஏஜென்சி மற்றும் தங்க வியாபாரம்
சொத்துக்கள் : சைட் பூமி 2 ஏக்கர் காடு 6 ஏக்கர் *( பெற்றோர் எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
எதிர்பார்ப்பு : *( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 9750697505)*
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-03-19 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img