உறுப்பினர் சேர

Prepaid/VVIP
5000/-
(12/24 Month)

    Prepaid பிளான் ( காலம் 1 வருடம் ) தேர்தெடுத்தால் திருமணம் உறுதியானால் சேவை கட்டணம் தேவையில்லை. 50 கோடி க்கு மேல் சொத்து உள்ளவர்கள் VVIP தேர்தெடுக்கலாம் ( காலம் 2 வருடம் ) கணேஷ் கொங்கு திருமண தகவல் மையத்தில் பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி தங்கள் பதிவை சரிபார்த்த பிறகு இணையதளக் கட்டணம் பெறப்பட்ட பிறகு தங்கள் ஜாதகம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் இணையதளகட்டணம் கீழ்கண்ட வங்கி கணக்கிலோ அல்லது Google Pay மூலமோ செலுத்திவிட்டு தகவலை 9025382525 எமது எண்ணில் தெரிவிக்கவும்.

Postpaid
2000/-
(12 Month)

    கணேஷ் கொங்கு திருமண தகவல் மையத்தில் பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி தங்கள் பதிவை சரிபார்த்த பிறகு இணையதளக் கட்டணம் பெறப்பட்ட பிறகு தங்கள் ஜாதகம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் குறிப்பு 25 பவுனுக்கு கீழ் போடும் பெண் வீட்டாருக்கு கட்டண சலுகை உண்டு. இணையதளகட்டணம் கீழ்கண்ட வங்கி கணக்கிலோ அல்லது Google Pay மூலமோ செலுத்திவிட்டு தகவலை 9025382525 எமது எண்ணில் தெரிவிக்கவும்.

VIP
3000/-
(12 Month)

    கணேஷ் கொங்கு திருமண தகவல் மையத்தில் பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி தங்கள் பதிவை சரிபார்த்த பிறகு இணையதளக் கட்டணம் பெறப்பட்ட பிறகு தங்கள் ஜாதகம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் கட்டணம் கீழ்கண்ட வங்கி கணக்கிலோ அல்லது Google Pay மூலமோ செலுத்திவிட்டு தகவலை 9025382525 எமது எண்ணில் தெரிவிக்கவும்.